extravegance.comExtravegance - vegan, fancy, fair trade - weganizm, sprawiedliwy handel, ekologia, kosmetyki nie te...

extravegance.com Profile

extravegance.com

Title:Extravegance - vegan, fancy, fair trade - weganizm, sprawiedliwy handel, ekologia, kosmetyki nie te...

Description:Strona o weganizmie, naturalnych kosmetykach i sprawiedliwym handlu

Keywords:

Discover extravegance.com website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

extravegance.com Information

Website / Domain: extravegance.com
Website IP Address: 166.62.112.150
Domain DNS Server: ns69.domaincontrol.com,ns70.domaincontrol.com

extravegance.com Rank

Alexa Rank: 0
OursSite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

extravegance.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

extravegance.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 23 Oct 2017 02:57:33 GMT

extravegance.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

extravegance.com Similar Website

Domain WebSite Title
muensing.de Gemeinde Münsing
geoprobe.be Geoprobe.be
ucguru.com Unified Communications Explained - UC Guru
thetoyz.com All your favorite RC Parts at the thetoyz.com!
chiropractorgreensboro-thejoint.com Chiropractor Greensboro | The Joint?Greensboro
azsentencing.org Arizona Sentencing Report
inmotionetwork.org Home - InMotion Network
norcotruckcenter.com Norco Truck Center
cambonews.com CamboNews.com - Cambodia Related Information
home-brew-online.com Home Brew Shop UK | Homebrew Beer Kits | Wine Making | Home Brewing
midwestsuperstore.com Ford & Toyota Dealer Hutchinson, KS | Midwest Superstore
escapethe9to5.com Escape The 9 to 5 | Build Your Online Business And Live Your Dream Life
invoco-group.com Home Page | Xerox
lockdownsecuritycanada.ca Lockdown Security Canada - Home Page "Connected Car Experts"
uckange-mairie.fr Mairie Uckange | Bienvenue sur le site de la mairie d'Uckange
uebersetzung-dolmetscher.de übersetzungen Englisch Deutsch übersetzung. übersetzer Franz?sisch, Englisch Deutsch
gardenirrigation.ca Garden Irrigation - Official Site
forwardtherevolution.net Forward the (R)evolution - in Harmony with the Earth

extravegance.com Traffic Sources Chart

extravegance.com Alexa Rank History Chart

extravegance.com aleax

extravegance.com Html To Plain Text

Extravegance - vegan, fancy, fair trade - weganizm, sprawiedliwy handel, ekologia, kosmetyki nie testowane na zwierz?tach polski angielski Home O mnie Kontakt Jul 31, 2016 Nie os?dzaj ksi??ki po ok?adce – wegańska torebka, materia?owe buty extravegance akcesoria, buty, torebki 8 Comments Buty: Irregular Choice nie s? mark? wegańsk?, ale maj? w nieskórzane buty. Co wi?cej, pisz? na swojej stronie, ?e nie jest to dzia?anie przypadkowe i nie wybrali tkaniny jedynie ze wzgl?dów estetycznych. Stworzyli lini? butów wegańskich wychodz?c naprzeciw osobom, które nie chc? kupowa? produktów zawieraj?cych elementy pochodzenia zwierz?cego. Torebka: O Vendula London produkuj?cej nieskórzane torebki pisa?am ju? wcze?niej. Ich wyró?niaj?ce si? wzory a przede wszystkim programowe niewykorzystywanie materia?ów pochodzenia zwierz?cego zachwycaj? mnie od ponad roku. Entuzjazmem zara?am te? znajomych i rodzin?. Ostatnio moja bratowa zakocha?a si? w torebce-ksi??ce, któr? ochoczo wykorzysta?am w tej sesji. Vendula Large Book… Continue Reading Jun 18, 2016 Baletki Beyond Skin extravegance akcesoria, buty No Comments Skuszona reklam? na Facebook’u po raz pierwszy kupi?am buty Beyond Skin. Paczka dotar?a do mnie w dwa dni. Buty przysz?y w ró?owym pude?ku owini?te delikatnym ró?owym papierem – oczywi?cie wszystko z recyclingu :) Zawsze przy zakupie butów przez internet obawiam si? o rozmiar, taki jak kupuj? zwykle okaza? si? idealnie trafiony, wi?c mam nadziej?, ?e te? nie b?dziecie mie? problemu z ich rozmiarówk?. Pomys? na Beyond Skin powsta? w 2001 roku, pierwsze buty wyprodukowano w 2003. Za?o?yciele firmy borykali si? z tym samym problemem, który ja mam od dawna – nie?atwo znale?? wegańskie i stylowe buty. Zale?a?o im te? ?eby buty… Continue Reading May 15, 2016 Naturalna skóra – czy tak pachnie luksus? extravegance akcesoria, torebki, ubrania 5 Comments (na zdj?ciu: Czyj? skór? masz na sobie? Laura Vandervoort w kampanii Peta zach?caj?cej do zaprzestania noszenia skór zwierz?t egzotycznych) Zastanawiam si? dlaczego ludzie tak ch?tnie kupuj? naturaln? skór?. Z jednej strony skórzane produkty s? wsz?dzie i czasem trudno o ich nieskórzane odpowiedniki, ale z drugiej naturalna skóra uwa?ana jest za ekskluzywn?. Wn?trza samochodów, torebki czy meble wysokiej klasy cz?sto uto?samiane s? z naturaln? skór?. Legendarny Louis Vuitton W popularnych sieciówkach trafimy zarówno na produkty skórzane i nieskórzane, jednak tak naprawd? nie?atwo jest znale?? nieskórzane buty zimowe czy eleganck? torebk? My?l?, ?e du?? rol? odgrywa tu kreuj?cy trendy sektor dóbr luksusowych… Continue Reading Oct 30, 2015 Czy ?ekologiczna skóra” jest ekologiczna? extravegance akcesoria, torebki, ubrania 3 Comments Podobnie jak w przypadku mi?sa je?li chodzi o skór? odk?d dowiedzia?am si? sk?d si? bierze, czu?am do niej wielk? niech??. Jako dziecko przy ka?dym zakupie butów moim pierwszym pytaniem do sprzedawcy by?o: czy te buty s? skórzane? Zwykle s?ysza?am ochocze zapewnienie: tak, oczywi?cie. I z zakupów nici. Dzi? ju? bardziej ?wiadomie szukam produktów ze sztucznej skóry, ale cz?sto s?ysz?, ?e jest mniej przyjazna ?rodowisku. Oczywi?cie sprawa zwierz?t jest mi najbli?sza, ale swoimi wyborami nie chcia?abym szkodzi? ?rodowisku, dlatego postanowi?am dowiedzie? si? wi?cej o sposobie przygotowania skóry naturalnej jak i produkcji skóry syntetycznej. Skóra naturalna To jaki wp?yw produkcja skóry b?dzie… Continue Reading Oct 15, 2015 ?wi?tynia szczurów – Karni Mata Temple w Deshnok extravegance kultura 11 Comments Karni Mata Temple to jedyna w Indiach ?wi?tynia szczurów. Znajduje si? ona w Deshnok nieopodal miejscowo?ci Bikaner w indyjskim Rad?asthanie. Szczur w Indiach W Indiach postawy wobec szczurów s? zró?nicowane. Podobnie jak w naszym kr?gu kulturowym bywa?y kojarzone z brudem i epidemiami. W 2000 roku w zwi?zku z chorobami przenoszonymi przez te gryzonie w Bombaju mia?a miejsce akcja deratyzacji podczas której mieszkańcy dostawali 5 rupii za ka?dego zabitego szczura. Zwierz?ta te s? te? szkodnikami zjadaj?cymi plony. Szacuje si?, ?e w biednym Biharze ponad po?owa zbiorów jest po?erana przez te gryzonie. Aby zmniejszy? ich liczb? w?adze stanu zacz??y zach?ca? do jedzenia szczurów, co nie jest… Continue Reading Oct 08, 2015 Wegańskie prezerwatywy extravegance zdrowie 8 Comments Wegańska kuchnia – znana ju? szerszemu gronu, wegańskie buty – nietrudno si? domy?li?, ?e chodzi o sztuczn? skór?, ale kto s?ysza? o wegańskich prezerwatywach? Czy mo?e odwrotnie – kto s?ysza?, ?e wi?kszo?? prezerwatyw wegańska nie jest? Historia prezerwatyw Archeologowie nie s? zgodni co do u?ywania prezerwatyw w kulturach staro?ytnych. Prawdopodobnie u?ywano ich ju? w staro?ytnym Egipcjanie, cho? wtedy pe?ni?y one funkcj? g?ównie ozodobn?. W Chinach i Japonii obok zwierz?cych jelit i jedwabiu u?ywano olejowanego jedwabiu u?ywano rogów i skorup zwierz?t W końcu XV wieku pojawiaj? si? w Europie pierwsze wzmianki o epidemii ki?y. Podaje si?, ?e jako ochron? przed chorob?… Continue Reading Oct 01, 2015 Czy produkty pochodzenia zwierz?cego s? zdrowe? extravegance jedzenie 9 Comments W najnowszej Polityce ukaza? si? ciekawy artyku? na temat z?ej jako?ci ?ywno?ci. Autorka nie mówi tego explicite, ale w tek?cie opisane s? jedynie produkty pochodzenia zwierz?cego, g?ównie mi?so. Antybiotyki w mi?sie W najnowszej Polityce ukaza? si? ciekawy artyku? na temat z?ej jako?ci ?ywno?ci. Autorka nie mówi tego explicite, ale w tek?cie opisane s? jedynie produkty pochodzenia zwierz?cego, g?ównie mi?so. Du?a cz??? artyku?u po?wi?cona jest antybiotykom jakie podaje si? zwierz?tom w chowie przemys?owym, dzi?ki którym szybciej si? rozmna?aj?, znosz? wi?cej jajek. Ju? 40 lat temu profesor Michael Swann domaga? si? zaprzestania podawania zdrowym zwierz?tom antybiotyków w obawie przed powstaniem superbakterii odpornej… Continue Reading Sep 22, 2015 Ekologiczna odzie? – czy sprawiedliwy handel jest w modzie? extravegance ubrania 20 Comments Sprzeciw wobec futer i unikanie wyrobów skórzanych zawsze by?y dla mnie naturalne. Jednak etyczna moda zdecydowanie wychodzi poza obszar weganizmu, dlatego chc? zastanowi? si? czy sprawiedliwy handel rzeczywi?cie jest w modzie i czy mo?liwe jest produkowanie ekologicznych ubrań. Sprawiedliwy handel – warunki pracy w przemy?le odzie?owym Wiadomo?ci o tym jak niskie s? p?ace pracowników przemys?u odzie?owego oraz warunki ich pracy pojawia?y si? od dawna. Jednak opini? publiczn? wstrz?sn??a katastrofa budowlana w Szabharze w pobli?u Dhaki w Bangladeszu w kwietniu 2013. Na terenie kompleksu Rana Plaza zawali? si? o?miopi?trowy budynek, w którym mie?ci?o si? kilka fabryk odzie?y. Zgin??o 1127 osób,… Continue Reading Sep 15, 2015 Zielone Laboratorium – wegańskie i naturalne kosmetyki extravegance kosmetyki 7 Comments Zielone Laboratorium produkuj?ce wegańskie i naturalne kosmetyki to firma za?o?ona przez siostry: Sylwi? Dziegie? (biochemik, specjalista kosmetolog), która zajmuje si? tworzeniem nowych receptur kosmetyków i Aleksandr? Dziegie? (biotechnolog) czuwaj?c? nad jako?ci? produktów Obie s? wegankami, wegańskie s? tak?e naturalne i wolne s? od PEG-ów, silikonów, parabenów kosmetyki, które produkuj?. Sk?adniki tych produktów pochodz? z ro?lin uprawianych lokalnie, a transport nie zwi?ksza ?ladu w?glowego. Podobnie jak transport opakowań wytwarzanych w Polsce, które w ca?o?ci mo?na przekaza? do recyklingu. Niektórych mo?e dziwi? brak znaku ?nie testowane na zwierz?tach” na etykietach, cho? kosmetyki oczywi?cie testowane nie s?. Na stronie Zielonego Laboratorium mo?emy przeczyta?: ?Staramy si? nie… Continue Reading Aug 28, 2015 Mój pierwszy wegański szampon JāS?N extravegance kosmetyki 13 Comments Jeszcze pó?tora roku temu nie wiedzia?am, ?e wi?kszo?? kosmetyków, które u?ywam zawiera sk?adniki pochodzenie zwierz?cego. Cho? czasem trudno jest zast?pi? niektóre znane mi od lat produkty, staram si? by na mojej pó?ce sta?o jak najwi?cej kosmetyków wegańskich. Chcia?abym co jaki? czas zamieszcza? tu recenzje tych ju? przez mnie przetestowanych. Zaczn? od jednych z pierwszych ?wiadomie kupionych przeze mnie specyfików – wegańskiego szamponu i wegańskiej od?ywki JāS?N Aloe Vera. Sk?adniki cz?sto wyst?puj?ce w kosmetykach do w?osów Mog? by? zarówno pochodzenia zwierz?cego jak i ro?linnego Jedynie pochodzenia zwierz?cego. Na szcz??cie istnieje mnóstwo substancji, którymi mo?emy je zast?pi?. biotyna, alkohol cetylowy, kwas stearynowy, kwas hialuronowy… Continue Reading ? Older Posts You've already signed up, Thanks! Check your inbox now to confirm your subscription. E-Mail: J?zyki Kategorie akcesoria buty jedzenie kosmetyki ksi??ki kultura torebki ubrania zdrowie Meta Zaloguj si? Kana? RSS z wpisami Kana? RSS z komentarzami WordPress.org ? 2012-2014. Youxi Themes. All Rights Reserved. Follow http://extravegance.com/"> polski angielski

extravegance.com Whois

Domain Name: EXTRAVEGANCE.COM Registrar URL: http://www.godaddy.com Registrant Name: Registration Private Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC Name Server: NS69.DOMAINCONTROL.COM Name Server: NS70.DOMAINCONTROL.COM DNSSEC: unsigned For complete domain details go to: http://who.godaddy.com/whoischeck.aspx?domain=EXTRAVEGANCE.COM The data contained in GoDaddy.com, LLC's WhoIs database, while believed by the company to be reliable, is provided "as is" with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This information is provided for the sole purpose of assisting you in obtaining information about domain name registration records. Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written permission of GoDaddy.com, LLC. By submitting an inquiry, you agree to these terms of usage and limitations of warranty. In particular, you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible, dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and and solicitations of any kind, including spam. You further agree not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic processes designed to collect or compile this data for any purpose, including mining this data for your own personal or commercial purposes. Please note: the registrant of the domain name is specified in the "registrant" section. In most cases, GoDaddy.com, LLC is not the registrant of domain names listed in this database